جدا کردن تاریخ و زمان در c#

چطور تاریخ و زمان رو به صورت جدا نشون بدیم

Posted by amn.mhmdi on February 14, 2021

خیلی وقت ها لازمه که تاریخ و زمان رو از هم جدا کنیم برای مثال تارخ رو با DateTime.Now ذخیره کردیم و حالا می خوایم تاریخ رو در یک قسمت و زمان رو در قسمت دیگه نشون بدیم برای این کار از کد زیر استفاده می کنیم

TextBox1.Text = dtValue.ToString("yyyy-MM-dd");
TextBox2.Text = dtValue.ToString("HH:mm:ss");